Welcome to my site
Richard Vermeulen
Richard Vermeulen
                       MASTERPLAN
Copyright © 2016 by richardvermeulen
All Rights reserved
E-Mail: mail@richardvermeulen.nl
Het Masterplan voorziet erin om gedragsverandering op grote schaal mogelijk te maken door toegang tot eenvoudige informatie over anders denken, kijken en kiezen. Zorgen dat zoveel mogelijk jeugd en volwassenen zich wereldwijd gaan verbinden om ideeën voor verandering om te zetten in initiatieven die zij zelf ondernemen. Hierdoor komen kennis, ervaring en oplossingen eenvoudig bij elkaar. En zijn we in staat om met enkele effectieve oplossingen het welzijn van ieder mens te bereiken. Dan denkt, doet en telt iedereen mee, kunnen we bergen verzetten. En komt een eerlijke samenleving snel dichterbij.
Our Services
Business Company
WYSIWYG Web Builder

We kunnen massaal kiezen om uit het gedragspatroon van Industriële tijdperk te stappen.
We kunnen de waarden en voordelen van het tijdperk behouden én tegelijkertijd ons gedrag gaan veranderen.

Dit lukt eenvoudig door te beginnen met anders denken over jezelf, elkaar en de aarde.
En dat is voor iedereen bereikbaar!

Eenvoudig, omdat we terug kunnen vallen op wie we als mens - voor het spel van macht, geld en welvaart begon - al waren: ondernemend, onderzoekend, nieuwsgierig, sociaal, bereid om zelf te groeien met vallen en opstaan. Eenvoudig, omdat de weg vooruit alles te maken heeft met een nieuwe saamhorigheid, van &
met elkaar leren, zelf initiatief nemen, samen ondernemen voor verandering, verbetering en ... iedereen doet en telt mee.

Voor iedereen haalbaar, omdat we in basis allemaal de aanleg die hiervoor nodig is, al hebben!!.

Anders denken over jezelf en elkaar brengt
“we zijn 1 wereld” en “ik tel mee!” tot leven en zet ons samen in actie voor een betere samenleving op basis van mensenrechten,  welzijn, nieuwe kansen en meedoen voor iedereen.

Anders denken laat zien dat het essentieel is dat ieder mens de kans krijgt om mee te denken, praten en doen. Dat we als wereldgemeenschap alle veranderingen en oplossingen die nodig zijn tot stand kunnen brengen.
Hierdoor kunnen we kiezen om vanaf nu een einde te maken aan verdeeldheid, honger, oorlog, ziekten, ongebreideld graaien, armoede en uitputting van de aarde. Hierdoor ontstaat een wereldwijde bedrijvigheid en komen belangrijke veranderingen snel op gang. En bereiken we - na welzijn voor allen en herstel van de aarde -  de “betere wereld”, die we met een gerust hart door kunnen geven aan onze kinderen, kleinkinderen en alle generaties die volgen.

De keuze is nu aan jou ... en aan ons!
   ANDERS DENKEN = ANDERS KIJKEN+ANDERS KIEZEN
Een nieuw tijdperk, een nieuwe mindset: elk individu, elk goed idee & initiatief telt mee!

Verticale hydroponische tuin. Foto: BLT Robotics
                    OPLOSSING